Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0016-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-15/28.12.2011 г.
Наименование: Изграждане на технически капацитет за серийно производство на иновативен продукт "Балансирана хидравлична зъбна помпа"
Бенефициент: "КАПРОНИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е насочена към повишаване на резултатите от осъществяваната в „КАПРОНИ”АД научно-изследователската и развойна дейност чрез производство и реализация на разработените иновативни продукти с висок пазарен потенциал.
Дейности: Дейност 1: Закупуване на Отрезна машина- лентова, двуколонна
Дейност 2: Закупуване на Хоризонтален обработващ център-2 бр.
Дейност 3: Закупуване на Вертикален обработващ център – пет-осен
Дейност 4: Закупуване на Струг- едношпиделен
Дейност 5: Закупуване на Струг - двушпинделен
Дейност 6: Закупуване на Струг за прътов материал до Ø20 -3 бр.
Дейност 7: Закупуване на Струг за прътов материал до Ø32 – 2 бр.
Дейност 8: Закупуване на Зъбофрезова машина-2 бр.
Дейност 9: Закупуване на Кръглошлифовачна машина с ъглово врязване – 2 бр.
Дейност 10: Закупуване на Уред за измеране на кръглост
Дейност 11: Закупуване на Уред за измерване на грапавост
Дейност 12: Визуализация
Дейност 13: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 841 237 BGN
Общ бюджет: 5 525 581 BGN
БФП: 2 762 790 BGN
Общо изплатени средства: 2 762 790 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 762 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 762 790 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 762 790 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 348 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 348 372 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 348 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 414 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 414 419 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
414 419 BGN
Финансиране от бенефициента 2 841 237 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Закупено и внедрено в производство оборудване за нов иновативен продукт
Индикатор 8 Въведен в серийно производство иновативен продукт – БАЛАНСИРАНА ХИДРАЛИЧНА ЗЪБНА ПОМПА
Индикатор 9 Финансово и технически успешно реализиран проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз