Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0029-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-17/28.12.2011
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "АРП"ООД, чрез инвестиционна подкрепаза производство на иновативен продукт
Бенефициент: "АРП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване иновативния потенциал и конкурентноспособността на фирмата в условията на динамично развиващата се пазарна среда, чрез внедряване в производство на иновативен продукт стоманена пожароустойчива врата с характеристики описани в патентования полезен модел рег. № BG 1420 в Патентното ведомство.
Дейности: Дейност 1 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител (доставчик) на машини и оборудване в съответствие с изискванията на ПМС № 55/12.03.2007 г.
Дейност 2 Закупуване, доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатацията на програмируема автоматична огъваща машина за производство на кутии от метални листове и прилежащ програмен софтуер
Дейност 3 Дейности по визуализация
Дейност 4 Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Васил Тодоров 93"
"Микро Асу" ООД
"Салванини Италия" С.П.А.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 289 636 BGN
Общ бюджет: 1 840 190 BGN
БФП: 1 287 791 BGN
Общо изплатени средства: 1 287 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 287 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 287 791 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 287 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 094 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 094 622 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 094 622 BGN
В т.ч. Национално финансиране 193 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 193 169 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 169 BGN
Финансиране от бенефициента 554 244 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Сключен договор за доставка на технологично оборудване с програмен софтуер
Индикатор 9 Нарастване производствения капацитет на предприятието
Индикатор 10 Намаляване средната възраст на технологичното оборудване
Индикатор 11 Въвеждане на нови продукти
Индикатор 12 Изработено информационна табло
Индикатор 13 Обозначено оборудване, чрез 2 броя стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз