Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/007-01
Наименование: Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 22.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Да осигури ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за осъществяването на качествени диагностика, лечение и долекуване на населението в община Тутракан и околните населени места, възползващи се от услугите на „МБАЛ Тутракан”
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: Формиране на екип за управление на проекта Дейност 2: Формиране на екип за управление на проекта
Дейност 3: Вътрешен мониторинг и контрол Дейност 3: Вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 4: Изготвяне на документация за избор на изпълнители и избор на изпълнители по проекта Дейност 4: Изготвяне на документация за избор на изпълнители и избор на изпълнители по проекта
Дейност 5: Публичност и визуализация на проекта Дейност 5: Публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Преустройство и модернизиране на „МБАЛ Тутракан” Дейност 6: Преустройство и модернизиране на „МБАЛ Тутракан”
Дейност 7: Упражняване на авторски контрол върху строително-ремонтните дейности Дейност 7: Упражняване на авторски контрол върху строително-ремонтните дейности
Дейност 8: Изпълнение на строителен надзор върху строително-ремонтните дейности Дейност 8: Изпълнение на строителен надзор върху строително-ремонтните дейности
Дейност 9: Въвеждане на обекта в експлоатация Дейност 9: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 10: Официално откриване на модернизираните отделения и на отделението за долекуване Дейност 10: Официално откриване на модернизираните отделения и на отделението за долекуване
Дейност 11: Одит на дейностите по проекта Дейност 11: Одит на дейностите по проекта
Дейност 12: Финален отчет на проекта Дейност 12: Финален отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 302 645 BGN
Общ бюджет: 3 147 870 BGN
БФП: 3 113 271 BGN
Общо изплатени средства: 3 947 744 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 113 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 787 761 BGN
2014 1 159 983 BGN
2015 0 BGN
3 947 744 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 646 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 369 597 BGN
2014 985 985 BGN
2015 0 BGN
3 355 582 BGN
В т.ч. Национално финансиране 466 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 418 164 BGN
2014 173 997 BGN
2015 0 BGN
592 162 BGN
Финансиране от бенефициента 40 051 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз