Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/003-01
Наименование: Обновяване и оборудване на "МБАЛ "Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе ЕООД" - гр. Етрополе
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 20.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: Да се постигне предлагането на съвременни медицински дейности и болнични услуги в “МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД - гр. Етрополе с гарантирано равенство при достъпа на населението.
Дейности: Дейност 1: Подготовка изпълнението на проекта
Дейност 2: Избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3: Информиране и публичност на проекта
Дейност 4: Ремонт и обновяване на помещения на “МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев” Етрополе” ЕООД - гр.Етрополе“
Дейност 5: Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за нуждите на “МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев” Етрополе” ЕООД - гр.Етрополе“
Дейност 6: Оказване на независим строителен и авторски надзор
Дейност 7: Приемане на ремонтирания обект
Дейност 8: Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 246 194 BGN
Общ бюджет: 3 751 022 BGN
БФП: 3 582 293 BGN
Общо изплатени средства: 3 582 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 582 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 742 466 BGN
2014 17 560 BGN
2015 822 267 BGN
3 582 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 044 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 331 096 BGN
2014 14 926 BGN
2015 698 927 BGN
3 044 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 537 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 411 370 BGN
2014 2 634 BGN
2015 123 340 BGN
537 344 BGN
Финансиране от бенефициента 196 026 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз