Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0048-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/044-01
Наименование: Лот 46 Път ІІІ-202- Русе - Цар Калоян-Щръклево -Кацелово-Опака-Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 и до км 12+000
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.11.2011
Начална дата: 07.12.2011
Дата на приключване: 07.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Път III–202 (I-2 (Русе-Цар Калоян)) – Щръклево – Кацелово – Опака - Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и Участък 2: Път III–202 (I-2) – Щръклево - Нисово от км 9+362 до км 12+000 е част от Републиканската пътна мрежа – трети клас. Рехабилитацията и реконструкцията на двете отсечки ще повишат достъпността до големите градове, което важен фактор за развитието на прилежащите им територии. В това отношение, качеството на мрежата от общински пътища в рамките на градските агломерационни ареали е от решаващо значение. Път III–202 е пряка транспортна връзка между област Русе и Търговище. Рехабилитацията и реконструкцията на двете пътни отсечки ще подобрят връзката между областен център Русе и обшински център Попово и прилежащите населени места, в границите на Северен централен район за планиране.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 258 360 BGN
Общ бюджет: 4 301 506 BGN
БФП: 4 301 506 BGN
Общо изплатени средства: 4 301 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 301 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 185 871 BGN
2013 2 142 756 BGN
2014 0 BGN
2015 - 27 120 BGN
4 301 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 656 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 857 990 BGN
2013 1 821 343 BGN
2014 0 BGN
2015 - 23 052 BGN
3 656 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 645 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 327 881 BGN
2013 321 413 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 068 BGN
645 226 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз