Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/035-01
Наименование: "Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен"
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 23.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Засилване туристическия потенциал на региона за осигуряване на устойчив икономически растеж, чрез развитие на конкурентноспособни туристически продукти, на основата на подобряване и разнообразяване на наличните природни и културно-исторически атракции.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители)
дейност 3 (Реновиране на Панорама „Плевенска епопея 1877” в „Скобелев парк)
дейност 4 (Благоустрояване на околното пространство на късноантична крепост „Сторгозия” в местност „Кайлъка”)
дейност 5 (Ремонт и реставрация на исторически мост и паметник на победата)
дейност 6 (Осъществяване на технически контрол на СМР)
дейност 7 (Организиране на събития и рекламни дейности в подкрепа на атракциите)
дейност 8 (Обучение на персонала, работещ в атракциите)
дейност 9 (Информация и публичност)
дейност 10 (Одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 789 426 BGN
Общ бюджет: 4 291 065 BGN
БФП: 4 024 268 BGN
Общо изплатени средства: 4 022 801 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 024 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 175 561 BGN
2014 738 824 BGN
2015 1 108 416 BGN
4 022 801 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 420 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 849 227 BGN
2014 628 000 BGN
2015 942 153 BGN
3 419 381 BGN
В т.ч. Национално финансиране 603 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 326 334 BGN
2014 110 824 BGN
2015 166 262 BGN
603 420 BGN
Финансиране от бенефициента 263 476 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз