Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0056-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/006-01
Наименование: "Поморие-туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции"
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 23.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Превръщане на Музея на солта в конкурентна и целогодишно търсена атракция, с цел диверсификация на туризма в региона, чрез интегриране на един етнографски обект в общия туристически продукт на град Поморие и съседните черноморски курорти.
Дейности: дейност 1 Стартиране на проекта
дейност 2 Обществени поръчки
дейност 3 Маркетингова стратегия
дейност 4 Публичност и информация
дейност 5 СМР
дейност 6 Авторски и строителен надзор
дейност 7 Мониторинг и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 845 986 BGN
Общ бюджет: 1 571 055 BGN
БФП: 1 529 367 BGN
Общо изплатени средства: 1 529 367 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 529 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 077 707 BGN
2014 451 660 BGN
2015 0 BGN
1 529 367 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 299 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 916 051 BGN
2014 383 911 BGN
2015 0 BGN
1 299 962 BGN
В т.ч. Национално финансиране 229 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 161 656 BGN
2014 67 749 BGN
2015 0 BGN
229 405 BGN
Финансиране от бенефициента 41 718 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз