Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0046-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/031-01
Наименование: Антична вила Армира
Бенефициент: Община Ивайловград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 24.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Ивайловград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта „Антична вила „Армира” е: да се развият конкурентноспособни природни и културно-исторически атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Ивайловград, които да допринесат за превръщането на района в предпочитана туристическа дестинация.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
дейност 3 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
дейност 4 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
дейност 5 АВТОРСКИ НАДЗОР
дейност 6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
дейност 7 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И АНИМАЦИЯТА
дейност 8 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА НА СЪЗДАДЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
дейност 9 ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 679 472 BGN
Общ бюджет: 1 582 152 BGN
БФП: 1 485 313 BGN
Общо изплатени средства: 1 485 313 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 485 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 945 392 BGN
2014 539 921 BGN
2015 0 BGN
1 485 313 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 262 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 803 584 BGN
2014 458 933 BGN
2015 0 BGN
1 262 516 BGN
В т.ч. Национално финансиране 222 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 141 809 BGN
2014 80 988 BGN
2015 0 BGN
222 797 BGN
Финансиране от бенефициента 90 057 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 7 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз