Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производство на иновативен продукт
Бенефициент: "МИЛКОТРОНИК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.10.2011
Начална дата: 11.11.2011
Дата на приключване: 11.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Целта на проектното предложение е да повиши конкурентния потенциал на фирма „МИЛКОТРОНИК” ООД, ефективността на производството и икономическия ефект от бизнес дейността, да допринесе за утвърждаването и развитието на предприятието на международните пазари с оглед постигането на устойчив напредък.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експоатация на комбиниран аналитичен и препаративен течен хроматограф
Дейност 2: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експоатация на прецизен струг
Дейност 3: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експоатация на многокомпонентна шприцформа
Дейност 4: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експоатация на Плазма джет система
Дейност 5: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експоатация на на 5 осен обработващ център
Дейност 6: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и събиране на най-малко три оферти за избор на доставчик по СМР. Договаряне и извършване на СМР. Текущ мониторинг по изпълнение на дейността.
Дейност 7: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик за оптимизиране технолигията за производство на флуоресцентни багрила. Договаряне и извършване на услугата. Текущ монито
Дейност 8: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик за оптимизиране технолигията за производство на калибровъчен образец (калибровъчен кит). Договаряне и извършване на усл
Дейност 9: Подготовка на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта. Визуализация и публичност на проекта.
Дейност 10: Избор на оправомощено експертно лице за одит по проекта. Извършване одит по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 509 268 BGN
Общ бюджет: 728 121 BGN
БФП: 505 175 BGN
Общо изплатени средства: 505 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 505 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 505 175 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
505 175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 429 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 429 398 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
429 398 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 776 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 776 BGN
Финансиране от бенефициента 225 132 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Дял на приходите от производство на Брояч на клетки
Индикатор 9 Увеличен дял на приходите от производство на млекоанализаторите
Индикатор 10 Степен на увеличение на пазарния дял
Индикатор 11 Брой допълнително разкрити работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз