Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0058-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/058-02
Наименование: Обучение на одиторите от Дирекция "Вътрешен одит" в МРРБ
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.11.2011
Начална дата: 30.11.2011
Дата на приключване: 30.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Подпомагане на Дирекция „Вътрешен одит” при МРРБ при изпълнение на одитни ангажименти на програми и проекти на ЕС, с приоритетна насоченост към ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. чрез обучение и укрепване на административния капацитет и подобряване на ефективността на вътрешните одитори от Дирекция „Вътрешен одит”
Дейности: дейност 2: Обезпечаване участието на служителите от ВО в обучения
Дейност 4 Одит на проекта
дейност 3: Дейности по информация и публичност
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АФА М ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 000 BGN
Общ бюджет: 64 357 BGN
БФП: 64 357 BGN
Общо изплатени средства: 64 357 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 646 BGN
2013 9 821 BGN
2014 7 248 BGN
2015 20 642 BGN
64 357 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 649 BGN
2013 8 348 BGN
2014 6 161 BGN
2015 17 545 BGN
54 703 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 997 BGN
2013 1 473 BGN
2014 1 087 BGN
2015 3 096 BGN
9 654 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой преминати обучения на служителите от Дирекция "Вътрешен одит"
Индикатор 2 (Д) Обучени служители от ДВО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз