Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0079-C0001
Номер на проект: TA-2011-KPOS-PP-77
Наименование: Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа и публичност за популяризиране на ОП
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 15.11.2011
Дата на приключване: 31.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Гарантиране на популяризирането на оперативната програма сред бенефициентите и широката общественост и осигуряване на адекватна информация по отношение основните аспекти свързани с изпълнението на програмата
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 353 178 BGN
Общ бюджет: 342 791 BGN
БФП: 342 791 BGN
Общо изплатени средства: 342 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 342 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 263 BGN
2013 216 528 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
342 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 291 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 323 BGN
2013 184 049 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
291 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 939 BGN
2013 32 479 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 419 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз