Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0049-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-115
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "Фифт дигрии" ООД на националния и международен пазар, чрез закупуване на високотехнологично оборудване за създаване на мултимедийни продукти"
Бенефициент: "ФИФТ ДИГРИИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 04.11.2011
Дата на приключване: 04.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване конкурентоспособността на "Фифт дигрии" ООД на националния и международен пазар, чрез закупуване на високотехнологично оборудване за създаване на мултимедийни продукти"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност „Проектен старт”.
Подготовка за Дейност „Инвестиции” – избор на оборудване и изпълнители.
Подготовка и изпълнение на Дейност „Визуализация”
Подготовка и изпълнение на Дейност „Финансов одит на проекта”.
Подготовка и изпълнение на Дейност „Финално отчитане”.
Изпълнение на Дейност „Инвестиции” – доставка и внедряване на оборудването.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Грант Торнтон ООД -
"АТИА ПРИНТ" ООД
БОНЕХЕАЦ АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 131 BGN
Общ бюджет: 369 113 BGN
БФП: 253 704 BGN
Общо изплатени средства: 253 704 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 253 704 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 704 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 215 648 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 648 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 056 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 056 BGN
Финансиране от бенефициента 116 969 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 6 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Доставена и внедрена в дейността интегрирана система от висок клас за визуални ефекти и постпродукция - Фифт
Индикатор 8 Извършен финансов одит - Фифт
Индикатор 9 Визуализация - Фифт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз