Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0094-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-108
Наименование: Увеличаване дела на продажбите на фармацевтичния пазар на ЕС чрез технологична модернизация
Бенефициент: "ДЖИ И ФАРМАСЮТИКЪЛС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 04.11.2011
Дата на приключване: 04.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Увеличаване дела на продажбите на фармацевтичния пазар на ЕС чрез технологична модернизация
Дейности: Провеждане на тръжни процедури и избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Доставка на оборудване
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 936 840 BGN
Общ бюджет: 993 261 BGN
БФП: 595 957 BGN
Общо изплатени средства: 595 957 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 595 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 595 957 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
595 957 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 506 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 506 563 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
506 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 393 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 393 BGN
Финансиране от бенефициента 624 560 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупени производствени машини и лабораторно оборудване - Джи
Индикатор 9 Намаляване себестойността на услугите - Джи
Индикатор 10 Въвеждане на нови услуги - Джи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз