Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0138-C0001
Номер на проект: Д01-368/07.01.2013 г.
Наименование: Аз мога – дай ми шанс
Бенефициент: Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България - гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 02.11.2011
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подкрепа на процеса на интеграция на деца със специални образователни потребности
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 – Създаване на организационна схема по проекта и определяне на основните длъжностни характеристики на експертите
Дейност 1 Формиране на екипи за изпълнението на проекта
Подготовка на Дейност 2 Подготовка на Дейност 2 - Разработване и адаптиране на програми по социална компетентност и Ръководство за учителя към тях
Дейност 2* Разработване и адаптиране на програми по социална компетентност и Ръководство за учителя към тях
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Разработване, прилагане и издаване на специализиран софтуер на програмата „Ремелка”
Дейност 3 Разработване, прилагане и издаване на специализиран софтуер на програмата „Ремелка”
Подготовка на Дейност 4 Подготовка на Дейност 4 - Организиране и провеждане на обучение, консултиране и супервизия за прилагане на математическите програми Ремелка
Дейност 4* Организиране и провеждане на обучение, консултиране и супервизия за прилагане на математическите програми Ремелка
Подготовка на Дейност 6* Подготовка на Дейност 6* - Формиране на групи за подкрепа за родители на деца със СОП
Дейност 6* Формиране на групи за подкрепа за родители на деца със СОП
Подготовка на Дейност 8 Подготовка на Дейност 8 - Провеждане на информационна кампания и издаване на информационни материали, свързани с процеса на интеграция на деца със СОП
Дейност 8 Провеждане на информационна кампания и издаване на информационни материали, свързани с процеса на интеграция на деца със СОП
Подготовка на Дейност 9* Подготовка на Дейност 9* - Информиране и публичност - организиране и провеждане на публични събития и разпространение на информация за популяризиране на проекта
Дейност 9* Информиране и публичност - организиране и провеждане на публични събития и разпространение на информация за популяризиране на проекта
Подготовка на Дейност 5 Подготовка на Дейност 5 - Организиране и провеждане на обучение, консултиране и супервизия за прилагане на програмите по социална компетентност в Ремелка
Дейност 5* Организиране и провеждане на обучение, консултиране и супервизия за прилагане на програмите по социална компетентост в Ремелка
Подготовка на Дейност 7 Подготовка на Дейност 7 - Организиране и провеждане на обучение по Програма за учители и специалисти за работа с родители на деца със СОП
Дейност 7 Организиране и провеждане на обучение по Програма за учители и специалисти за работа с родители на деца със СОП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 185 BGN
Общ бюджет: 276 004 BGN
БФП: 276 004 BGN
Общо изплатени средства: 275 996 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 276 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 60 037 BGN
2012 0 BGN
2013 152 356 BGN
2014 63 603 BGN
2015 0 BGN
275 996 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 234 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 51 031 BGN
2012 0 BGN
2013 129 503 BGN
2014 54 063 BGN
2015 0 BGN
234 597 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 006 BGN
2012 0 BGN
2013 22 853 BGN
2014 9 540 BGN
2015 0 BGN
41 399 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз