Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0025-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-43
Наименование: "Модернизация в "Уеб радио и ТВ" ООД
Бенефициент: "УЕБ РАДИО И ТВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Модернизация в "Уеб радио и ТВ" ООД
Дейности: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за определяне на доставчик на материалните и нематериални активи, и съпътсващи услуги
Закупуване и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване и реализация на съпътсващите услуги
Дейности по оповестяване и визуализация на проекта
Отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 050 BGN
Общ бюджет: 220 457 BGN
БФП: 154 320 BGN
Общо изплатени средства: 154 320 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 154 320 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 320 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 131 172 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 172 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 148 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 148 BGN
Финансиране от бенефициента 69 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въвеждане на иновативна услуга
Индикатор 9 Придобиване на иновативно оборудване
Индикатор 10 Материали за визуализация и оповестяване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз