Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0055-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-39
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на СЕНТИЛИОН ООД, чрез технологична модернизация и подобрен производствен мениджмънт
Бенефициент: "Сентилион" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на СЕНТИЛИОН ООД, чрез технологична модернизация и подобрен производствен мениджмънт
Дейности: Подготовка и изпълнение Дейност „Проектен старт”
Подготовка Дейност „Доставка на оборудване”
Изпълнение Дейност „Доставка на оборудване”
Подготовка и изпълнение Дейности за визуализация
Подготовка и изпълнение Дейност „Финализиране и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 506 285 BGN
Общ бюджет: 726 111 BGN
БФП: 435 667 BGN
Общо изплатени средства: 435 667 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 435 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 435 667 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
435 667 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 370 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 370 317 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
370 317 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 350 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 350 BGN
Финансиране от бенефициента 337 523 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени нови продукти - Сентилион
Индикатор 9 Въведени нови технологии - Сентилион


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз