Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0121-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-38
Наименование: Разширяване на инфраструктурна та мрежа и повишаване на конкурентоспособността на "НЕТ-1" ЕООД
Бенефициент: "НЕТ-1" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разширяване на инфраструктурна та мрежа и повишаване на конкурентоспособността на "НЕТ-1" ЕООД
Дейности: Сформиране на екип по проекта, вътрешен мониторинг, контрол и отчетност на изпълнението на проекта
Подготовка и провеждане на процедури за определяне на изпълнители за доставка на оборудването и подписване на договори с тях
Закупуване, доставка, инсталиране на оборудването и свързване на новото оборудване с мрежата на НЕТ 1
Визуализация на проекта
Отчитане на проекта и финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 440 526 BGN
Общ бюджет: 4 038 254 BGN
БФП: 2 422 952 BGN
Общо изплатени средства: 2 422 810 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 422 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 488 100 BGN
2012 1 464 315 BGN
2013 470 394 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 422 810 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 059 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 414 885 BGN
2012 1 244 668 BGN
2013 399 835 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 059 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 363 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 73 215 BGN
2012 219 647 BGN
2013 70 559 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
363 421 BGN
Финансиране от бенефициента 1 627 017 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Увеличаване на приходите от продажби - НЕТ
Индикатор 9 Увеличаване на абонатите - НЕТ
Индикатор 10 Увеличен пазарен дял - НЕТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз