Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0082-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-104
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на МОНТЕ МЮЗИК ООД чрез закупуване на ново оборудване за аудиовизуални произведения и подобрен мениджмънт
Бенефициент: "МОНТЕ МЮЗИК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на МОНТЕ МЮЗИК ООД чрез закупуване на ново оборудване за аудиовизуални произведения и подобрен мениджмънт
Дейности: Подготовка на дейност 1 Проектен старт
Изпълнение на дейност 1 Проектен старт
Подготовка на дейност 2 Доставка на оборудване
Изпълнение на дейност 2 Доставка на оборудване
Подготовка на дейност 3 Разработване на бизнес стратегия
Изпълнение на дейност 3 Разработване на бизнес стратегия
Подготовка на дейност 4 Визуализация и одит
Изпълнение на дейност 4 Визуализация и одит
Подготовка на дейност 5 Крайно отчитане
Изпълнение на дейност 5 Крайно отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 663 396 BGN
Общ бюджет: 939 593 BGN
БФП: 657 715 BGN
Общо изплатени средства: 657 715 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 657 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 447 931 BGN
2013 209 784 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
657 715 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 559 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 380 741 BGN
2013 178 316 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
559 057 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 190 BGN
2013 31 468 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 657 BGN
Финансиране от бенефициента 284 312 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупено и внедрено ново оборудване - Монте
Индикатор 9 Разработена бизнес стратегия на дружеството - Монте


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз