Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0182-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-36
Наименование: Разширение и модернизация на обособено произвоство "Дитиокарбамати"
Бенефициент: "АГРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Разширение и модернизация на обособено произвоство "Дитиокарбамати"
Дейности: Дейност 1: Сформиране екип по проект
Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик/ци на заложеното по проекта оборудване
Дейност 3: Изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването.
Дейност 4: Наблюдение и отчитане напредъка по проекта
Дейност 5: Визуализация и отчитане пред Договарящият орган.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 530 380 BGN
Общ бюджет: 749 140 BGN
БФП: 449 484 BGN
Общо изплатени средства: 449 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 449 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 449 484 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
449 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 382 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 382 061 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
382 061 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 423 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 423 BGN
Финансиране от бенефициента 353 587 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип по проекта - Агрия
Индикатор 9 Успешно проведена тръжна процедура - Агрия
Индикатор 10 Доставено оборудване - Агрия
Индикатор 11 Успешно изпълнение на проекта - Агрия
Индикатор 12 Визуализация на проекта - Агрия
Индикатор 13 Изпълнен проект - Агрия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз