Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0165-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-102
Наименование: " Технологична модернизация на " Фирст"ООД чрез въвеждане на ново технологично компютърно оборудване, специализирани програмни системи и тестово оборудване"
Бенефициент: "ФИРСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на " Фирст"ООД чрез въвеждане на ново технологично компютърно оборудване, специализирани програмни системи и тестово оборудване
Дейности: Подготовка и изпълнение на доставка на ДМА, в т.ч. комуникационен шкаф, сървер, настолни и преносими компютри, монитори, токонепрекъсваемо устроство, комуникационна техника и периферия – т. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13
Подготовка и изпълнение на доставка на ДМА Специализирано оборудване за инсталация на оптични компютърни мрежи т.14,15,16 и 17
Подогтовка и изпълнение на доставка на ДНА Специлаизирано програмно осигуряване – програмна библиотека (развойна среда), създаваща възможност за отдалечен достъп до база данни с товарови профили на базата на SilverLight технология 9 т.18 от табл. 5.1
Подготовка и изпълнение на доставка на ДНА Специализирано програмно осигуряване – развойна среда за изграждане на модели и прототипи за отчитане на капацитетите за производство (разполагаемостта) на енергийните производствени мощности – т.19 от табл.
Подготовка и изпълнение на доставка на ДМА – лицензи на програмни продукти – т.20,21,22,23 от табл.5.1.3.
Подготовка и изпълнение на консултантски услуги, свързани с въвеждане в експлоатация на програмна библиотека (развойна среда), създаваща възможност за отдалечен достъп до база данни с товарови профили на базата на SilverLight технология.
Подготовка и изпълнение на консултантски услуги, свързани с въвеждане в експлоатация на развойна среда за изграждане на модели и прототипи за отчитане на капацитетите за производство (разполагаемостта) на енергийните производствени мощности
Подготовка и изпълнение на консултантски услуги, свързани с въвеждането в експлоатация на компютърен сървер, комуникационна техника и периферия
Подготовка и изпълнение на консултантски услуги, свързани с въвеждането в експлоатация на специализирано оборудване за инсталация на оптични компютърни мрежи
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДЪГА ПЛЮС" ООД
"ЛИРЕКС БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 543 839 BGN
Общ бюджет: 763 370 BGN
БФП: 534 359 BGN
Общо изплатени средства: 534 359 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 534 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 534 359 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
534 359 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 454 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 454 205 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
454 205 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 80 154 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 154 BGN
Финансиране от бенефициента 233 074 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз