Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0117-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-94
Наименование: Повишаване конкурентоспособноста на "СИМЛОДЖИК" ЕООД чрз инвестиции в съвременни технологии
Бенефициент: "Симлоджик" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособноста на "СИМЛОДЖИК" ЕООД чрз инвестиции в съвременни технологии
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 „Инвестиции”
Изпълнение на Дейност 2 „Инвестиции”
Изпълнение на Дейност 3 „Отчитане на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РИТБУЛ" ЕООД
Биас Одит ЕООД
Вика България ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 445 071 BGN
Общ бюджет: 126 227 BGN
БФП: 88 359 BGN
Общо изплатени средства: 88 359 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 359 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 359 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 105 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 105 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 254 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 254 BGN
Финансиране от бенефициента 190 745 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип за изпълнение на проекта - Симлоджик
Индикатор 9 Сключени договори при изпълнението на проектните дейности - Симлоджик
Индикатор 10 Проведени процедури за избор на изпълнител - Симлоджик
Индикатор 11 Изготвени финални отчети на проекта - Симлоджик


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз