Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0119-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-89
Наименование: " ХАЙ ЕНД Първият издател на дигитални списания в България"
Бенефициент: "РЕ СТАРС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ХАЙ ЕНД" Първият издател на дигитални списания в България
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване за целите на дигитализация на печатните издания
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Закупуване, доставка и имплементиране на специализиран софтуер за дигитализиране на печатни издания
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за заснемане и обработка на видео продукция
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Осигуряване на информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 660 751 BGN
Общ бюджет: 939 530 BGN
БФП: 657 671 BGN
Общо изплатени средства: 657 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 657 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 657 671 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
657 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 559 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 559 020 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
559 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 651 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 651 BGN
Финансиране от бенефициента 283 179 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Изготвена тръжна документация - Хай
Индикатор 8 Сключени договори с избрани доставчици - Хай
Индикатор 9 Изплатени, доставени в срок и въведени в експлоатация 10 броя компютърни работни станции за дизайн; 20 броя компютърни работни станции за редакторска работа; 1 брой уеб сървър; 1 брой файлов сървър и 1 брой непрекъсваемо токозахранващо устройство, UPS
Индикатор 10 Изплатен, доставен в срок и имплементиран специализиран софтуер за дигитализиране на печатни издания
Индикатор 11 Изплатена, доставена в срок и въведена в експлоатация работна компютърна станция за обработка на видео и аудио съдържание
Индикатор 12 Изплатен, доставен в срок и имплементиран софтуер за обработка на видео и аудио съдържание
Индикатор 13 Изплатено, доставено в срок и въведено в експлоатация оборудване за заснемане на видео продукции (камера и необходими аксесоари)
Индикатор 14 Успешно изпълнен и отчетен проект - Хай
Индикатор 15 Верифицирани разходи по проекта - Хай
Индикатор 16 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела - Хай
Индикатор 17 Изработено и поставено временно информационно табло - Хай
Индикатор 18 Изработени и залепени стикери - Хай
Индикатор 19 Публикувана информация за проекта в списанията HiComm, Телефон, Hi-Fi, INTRO и Go guide


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз