Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0039-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-24
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "Институт по въздушен транспорт" чрез технологична модернизация на предлаганите услуги"
Бенефициент: Институт по въздушен транспорт ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Институт по въздушен транспорт" чрез технологична модернизация на предлаганите услуги
Дейности: Подготовка и обявяване на процедура за избор на изпълнител за производство и доставка на устройство – пилотен тренажор за самолет, съгласно изискванията на Оперативна Програма „Конкурентоспособност”, по условията регламентирани от ПМС № 55/2007.
Провеждане на процедура и избор на изпълнител по ПМС № 55/2007
Сключване на Договор за производство, доставка и инсталиране на устройството
производство, доставка, инсталиране, сертифициране на устройството и пускане в експлоатация, oбучение на персонала за експлоатация и поддръжка
Информация и публичност
Одит
Финален доклад. Заключителни процедури по приключване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕЙ СИ ОДИТ" ООД
Гросс-Диджитал ООД
Е Се А Фарос АДОА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 730 446 BGN
Общ бюджет: 453 173 BGN
БФП: 271 904 BGN
Общо изплатени средства: 271 904 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 271 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 271 904 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
271 904 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 231 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 231 118 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
231 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 786 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 786 BGN
Финансиране от бенефициента 486 964 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведени процедури за избор на изпълнители - Институт
Индикатор 9 Сключен договор с изпълнител за производство и доставка на устройството - Институт
Индикатор 10 Произведено, доставено и инсталирано устройство (MFTD)
Индикатор 11 Обучен персонал за експлоатация и поддръжка на новия полетен симулатор на самолет (MFTD)
Индикатор 12 Сертифициран и пуснат в експлоатация полетен симулатор на самолет (MFTD)
Индикатор 13 Въведен нов продукт - Институт
Индикатор 14 Изготвени информационни материали - Институт
Индикатор 15 Извършен финансов одит по проекта - Институт
Индикатор 16 Обучени екипажи за А320


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз