Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0088-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-84
Наименование: Технологична модернизация и повишаване на производителността и конкурентоспособността на "БСМ" ООД
Бенефициент: "БСМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация и повишаване на производителността и конкурентоспособността на "БСМ" ООД
Дейности: Провеждане на процедура за избор на изпълнители по проекта
Закупуване и доставка на машините, инсталиране и въвеждане в експлатация на машините и необходимия софтуер,обучение на персонала за работа с тях
Осигуряване на публичност, информираност и визуализация на проекта
Извършване на заключителен одит и проверка на отчетността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Техника-Консулт - Димитър Димитров"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 620 951 BGN
Общ бюджет: 853 450 BGN
БФП: 597 415 BGN
Общо изплатени средства: 597 415 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 597 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 231 329 BGN
2013 366 086 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
597 415 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 507 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 196 630 BGN
2013 311 173 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
507 803 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 699 BGN
2013 54 913 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 612 BGN
Финансиране от бенефициента 266 122 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупени нови машини - БСМ
Индикатор 9 Въведени нови продукти - БСМ
Индикатор 10 Спад в разходите за единица продукция
Индикатор 11 Ръст на приходите от продажби
Индикатор 12 Спад на дефектите и дефектните продукти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз