Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0166-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-81
Наименование: „Технологична модернизация на производството на "Калинови-Консулт„ООД"
Бенефициент: "Калинови Консулт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на производството на "Калинови-Консулт„ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Управление и отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договори с доставчиците
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
"Юлена" ЕООД
„Пентаграм” ЕООД
АКТАВИТИ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 420 041 BGN
Общ бюджет: 593 524 BGN
БФП: 415 467 BGN
Общо изплатени средства: 415 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 415 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 415 467 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
415 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 353 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 353 147 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
353 147 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 320 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 320 BGN
Финансиране от бенефициента 180 017 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Създаден екип за управление на проекта - Калинови
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура по обособени позиции, сключени договори с доставчици - Калинови
Индикатор 10 Въведено ново технологично оборудване - Калинови
Индикатор 11 Информационни табели - Калинови
Индикатор 12 Стикери - Калинови
Индикатор 13 Изготвен одиторски доклад - Калинови


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз