Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0095-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-77
Наименование: Осигуряване на технологични възможности за производство на повече и по-сложни уникални сл. табла за тежки индустрии с отлично качество и цена
Бенефициент: "ТЕЛЕКОН КО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на технологични възможности за производство на повече и по-сложни уникални сл. табла за тежки индустрии с отлично качество и цена
Дейности: Провеждане на тръжни процедури и избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Доставка на ДМА
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 432 474 BGN
Общ бюджет: 480 221 BGN
БФП: 336 155 BGN
Общо изплатени средства: 336 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 336 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 336 155 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
336 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 285 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 285 731 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
285 731 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 423 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 423 BGN
Финансиране от бенефициента 185 346 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупени машини и апарати за контрол, тестване и диагностика
Индикатор 9 Намаляване себестойността на продукцията -Телекон Ко
Индикатор 10 Увеличение на приходите от износ - Телекон Ко


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз