Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0185-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-76
Наименование: Инвестиции и модернизация в "Елитком" ООД
Бенефициент: "Елитком" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Инвестиции и модернизация в "Елитком" ООД
Дейности: Дейност 1 - „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 - „Инвестиции”
Изпълнение на Дейност 2 - „Инвестиции”
Подготовка на Дейност 3 - „Разработване на маркетингова стратегия”
Изпълнение на Дейност 3 - „Разработване на маркетингова стратегия”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 – „Информация и публичност”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
Консултантски услуги за написването на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 750 BGN
Общ бюджет: 782 659 BGN
БФП: 547 861 BGN
Общо изплатени средства: 547 861 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 547 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 439 800 BGN
2013 108 061 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
547 861 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 465 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 373 830 BGN
2013 91 852 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
465 682 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 970 BGN
2013 16 209 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 179 BGN
Финансиране от бенефициента 235 607 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 6 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз