Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0146-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-13
Наименование: Инвестиции за конкурентноспособност
Бенефициент: ХИТ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Инвестиции за конкурентноспособност
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Подготовка и изпълнение на общото управление, контрол и отчет на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Подготовка и изпълнение на процедурата за избор на доставчик/ ци на оборудването;
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – Изпълнение на договорите за доставка/ ците на оборудването (включващи – доставка, монтаж, пускане в действие)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Подготовка и изпълнение на процедурата за избор на Консултант
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 – Изпълнение на договорите за доставка на консултантската услуга
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 - избор на изпълнител и реализиране на услуги за публичност и визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 – избор на изпълнител и реализиране на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 514 747 BGN
Общ бюджет: 756 116 BGN
БФП: 453 670 BGN
Общо изплатени средства: 453 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 453 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 453 663 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
453 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 385 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 385 614 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
385 614 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 050 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 050 BGN
Финансиране от бенефициента 343 165 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупени, инсталирани и пуснати в действие на нови производствени машини с подкрепата със средства от безвъзмездната финансова помощ - ХИТ
Индикатор 9 Използвана консултантска помощ за развитие на бизнеса, подпомогната със средства от безвъзмездната финансова помощ - ХИТ
Индикатор 10 Проведени тръжни процедури за конкурентен избор на доставчици на оборудване - ХИТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз