Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0037-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-71
Наименование: "Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на фирма "Милкотроник" ООД чрез въвеждане в експлоатация на ново оборудване"
Бенефициент: "МИЛКОТРОНИК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на фирма "Милкотроник" ООД чрез въвеждане в експлоатация на ново оборудване
Дейности: Дейност 1 Определяне на фирмен екип по изпълнението на проекта и разпределянето на отговорностите.Комуникация с външните заинтересовани страни по проекта, мониторинг, изготвяне на необходимата документация
Дейност 2 Подготовка на изискуемата документация - изисквания и критерии и провеждане на процедура открит избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на Лазерна система за рязане и заваряване на неръждаема стомана ( с Итербие
Дейност 3 Подготовка на изискуемата документация - изисквания и критерии и провеждане на процедура открит избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на Електрическа шприц машина с газ-инжекционно охлаждане
Дейност 4 Подготовка на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта. Визуализация и публичност на проекта.
Дейност 5 Избор на оправомощено експертно лице за одит на проекта. Извъпшване на одит на проекта.
Дейност 6 Преглед и мониторинг на цялостната документация по изпълнението на проекта. Представяне на финален отчет пред Договарящия орган
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДЪГА ПЛЮС" ООД
"Полимета-С" ООД
"ВЛАЙЧЕВ" ЕООД
"СИМАРО" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 386 346 BGN
Общ бюджет: 548 490 BGN
БФП: 383 943 BGN
Общо изплатени средства: 383 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 383 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 383 943 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
383 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 326 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 326 352 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
326 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 591 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 591 BGN
Финансиране от бенефициента 165 577 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Увеличаване на месечното производство на млекоанализатори
Индикатор 9 Увеличение на общия пазарен дял след изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз