Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0005-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-69
Наименование: Повишаване на конкирентоспособността на" Гама консулт"чрез въжеьдане на иновативни високо специализирани софтуерни продукти и технологично оборудване
Бенефициент: "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкирентоспособността на" Гама консулт"чрез въжеьдане на иновативни високо специализирани софтуерни продукти и технологично оборудване
Дейности: Процедура за избор и договаряне с производители/доставчици на планираното оборудване и софтуер
Доставка, монтаж и тестване на оборудването и софтуера
Процедури за избор и договаряне на доставчици на услуги по проекта
Изготвяне на маркетингова стратегия
Визуализация
Одит на проекта
Внедряване на Microsoft Visual Studio с MSDN Внедряване на Microsoft Visual Studio с MSDN
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 318 663 BGN
Общ бюджет: 453 345 BGN
БФП: 317 342 BGN
Общо изплатени средства: 317 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 317 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 317 342 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
317 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 269 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 269 740 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
269 740 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 601 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 601 BGN
Финансиране от бенефициента 136 570 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупени и въведени в производство на нови, автоматизирани, високо производителни машини и специализиран софтуер;
Индикатор 9 Създадени 2 нови продукта и 2 нови услуги
Индикатор 10 Увеличаване на производителността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз