Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0057-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-68
Наименование: Технологично обновление в"Медиана Планинг"Груп" ООД"
Бенефициент: "Медиа Планинг Груп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление в"Медиана Планинг"Груп" ООД"
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Изготвяне на маркетингова стратегия на организацията
Изпълнение на Дейност 1 Изготвяне на маркетингова стратегия на организацията
Подготовка на Дейност 2 Изготвяне на бизнес стратегия за развитие на новия отдел на организацията
Изпълнение на Дейност 2 Изготвяне на бизнес стратегия за развитие на новия отдел на организацията
Подготовка на Дейност 3 Закупуване и въвеждане в експлоатация на работни станции и периферни устройства
Изпълнение на Дейност 3 Закупуване и въвеждане в експлоатация на работни станции и периферни устройства
Подготовка на Дейност 4 Закупуване и въвеждане в експлоатация на сървър за архивиране на информацията и внедряването на специализирана софтуерна система за управление на проекти
Изпълнение на Дейност 4 Закупуване и въвеждане в експлоатация на сървър за архивиране на информацията и внедряването на специализирана софтуерна система за управление на проекти
Подготовка на Дейност 5 Закупуване и въвеждане в експлоатация на Ad-tracking сървър и внедряване/интегриране на иновативна Ad tracking система
Изпълнение на Дейност 5 Закупуване и въвеждане в експлоатация на Ad-tracking сървър и внедряване/интегриране на иновативна Ad tracking система
Подготовка на Дейност 6 Закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирана система за видеотелефонни конференции
Изпълнение на Дейност 6 Закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирана система за видеотелефонни конференции
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Одит на проекта
Изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 481 734 BGN
Общ бюджет: 663 469 BGN
БФП: 464 428 BGN
Общо изплатени средства: 464 428 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 464 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 464 428 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
464 428 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 394 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 394 764 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
394 764 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 664 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 664 BGN
Финансиране от бенефициента 206 457 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Управление на проекта - Медиа
Индикатор 9 Проведени процедури по ПМС 55 за доставка
Индикатор 10 Визуализация и отчетност - Медиа
Индикатор 11 Одит за изпълнение на проекта - Медиа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз