Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0079-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-67
Наименование: Въвеждане на интегрирана система за обратна проследимост в АТМ Електроникс ООД
Бенефициент: "АТМ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на интегрирана система за обратна проследимост в АТМ Електроникс ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване и инсталиране на дълготрайни материални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕСКА Консултинг ООД
Делта инструмент ООД
ASM AS GmbH & Co.KG
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 418 503 BGN
Общ бюджет: 590 466 BGN
БФП: 413 327 BGN
Общо изплатени средства: 413 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 413 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 413 327 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
413 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 351 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 351 328 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 999 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 999 BGN
Финансиране от бенефициента 179 359 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Придобити ДНМА - АТМ
Индикатор 9 Придобити ДМА - АТМ
Индикатор 10 Информационна табела по проекта - АТМ
Индикатор 11 Стикери по проекта - АТМ
Индикатор 12 Публикация по проекта - АТМ
Индикатор 13 Одитен доклад за проекта - АТМ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз