Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0135-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-11
Наименование: Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес
Бенефициент: "Химакс фарма" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 834 563 BGN
Общ бюджет: 1 355 709 BGN
БФП: 813 425 BGN
Общо изплатени средства: 813 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 813 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 813 425 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
813 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 691 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 691 412 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
691 412 BGN
В т.ч. Национално финансиране 122 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 122 014 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 014 BGN
Финансиране от бенефициента 556 376 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупени и въведени в експлоатация 8 нови машини - Химакс
Индикатор 9 Въведен иновативен процес в производството на предприятието - Химакс
Индикатор 10 Повишаване бързодействието на процеса по пресяване, смесване на веществата
Индикатор 11 Увеличаване на производствения капацитет на процеса по хомогенизиране
Индикатор 12 Въвеждане на нови продукти предлагани във вид на ликуид капсули
Индикатор 13 Разширяване на продуктовата листа на дружеството от продукти във вид на таблетки
Индикатор 14 Намалена себестойност на крайния продукт произведен опакован в блистер
Индикатор 15 Намаляване на времето за първично опаковане на продукта в Таблетния цех
Индикатор 16 Намаляване на времето за осъществяване на смесването за продуктите, произвеждани в новите реактори
Индикатор 17 Намаляване на времето за престоите за почистване след всяко зареждане на новите реактори в звеното по Течни дозирани форми
Индикатор 18 Намаляване на енергопотреблението с 38% за произвежданите от новите реактори продукти
Индикатор 19 Намаляване на себестойността на крайните продукти в звеното по Течни дозирани форми
Индикатор 20 Намаляване на бракуваната продукция в звеното по Течни дозирани форми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз