Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0156-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-8
Наименование: "ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ГАРАНТ" АД"
Бенефициент: "Гарант" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ГАРАНТ" АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка на Универсална кръглошлифовъчна машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: "Доставка на стругови полуавтомат с ЦПУ и прътоподаващо устройство"
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: "Доставка на многофункционална стругова машива с ЦПУ и Y ос и прътоподаващо устройство
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: " Доставка на вертикален обработващ център с 4 едновременни оси на движение"
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: "Визуализация на проекта"
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: "Одитиране на проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 602 112 BGN
Общ бюджет: 973 525 BGN
БФП: 584 115 BGN
Общо изплатени средства: 584 068 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 584 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 284 714 BGN
2013 299 354 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
584 068 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 496 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 242 007 BGN
2013 254 451 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
496 458 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 707 BGN
2013 44 903 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 610 BGN
Финансиране от бенефициента 401 408 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Брой усвоени нови изделия и продукти - Гарант
Индикатор 9 Намаление на себестойността на продукцията - Гарант
Индикатор 10 Увеличаване на приходите от продажби на продукция - Гарант
Индикатор 11 Увеличаване на обема на износа - Гарант
Индикатор 12 Намаление на технологичния брак - Гарант


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз