Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0026-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-64
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "Абати" АД чрзе въвеждане на нов продукт-Уеб базирана система за автоматизиран анализ на съдържанието"
Бенефициент: АБАТИ АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Абати" АД чрзе въвеждане на нов продукт-Уеб базирана система за автоматизиран анализ на съдържанието
Дейности: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител в съответствие с ПМС 55/2007
Закупуване на ДМА
Закупуване на ДНА
Предоставяне на консултантски услуги за въвеждане на новия продукт
Дейности по публичност и визуализация на проекта
Одит на проекта
Управление, мониторинг и отчетност - извършване на проверки на място и верификация на разходите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 309 750 BGN
Общ бюджет: 436 780 BGN
БФП: 305 746 BGN
Общо изплатени средства: 305 746 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 305 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 305 746 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
305 746 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 259 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 259 884 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
259 884 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 862 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 862 BGN
Финансиране от бенефициента 132 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2007 - Абати
Индикатор 8 Сключени договори с изпълнител от страна на бенефициента
Индикатор 9 Доставени, монтирани и тествани сървъри
Индикатор 10 Доставени и тествани софтуерни модули
Индикатор 11 Предоставени консултантски услуги за внедряване на оборудването и разработване на стратегии
Индикатор 12 поставени стикери на сървърите; поставено временно информационно табло; поставена постоянна табела
Индикатор 13 Извършен одит на проекта - Абати
Индикатор 14 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта - Абати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз