Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0128-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-60
Наименование: Изграждане на ASP инфраструктура от ново поколение
Бенефициент: "БРАВО КОНСУЛТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане на ASP инфраструктъра от ново поколение
Дейности: Дейност 1: Подготовка за придобиване на дълготрайни активи
Дейност 2: Придобиване на ASP инфраструктура
Дейност 3: Управление и наблюдение на проекта
Дейност 5: Реализация на услуги по визуализация
Дейност 6: Реализация на услуги по одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Перси ООД
"Екип одит" ООД
"Експо Дизайн - 3" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 797 737 BGN
Общ бюджет: 1 122 757 BGN
БФП: 784 695 BGN
Общо изплатени средства: 784 695 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 784 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 784 695 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
784 695 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 666 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 666 991 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
666 991 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 117 704 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 704 BGN
Финансиране от бенефициента 343 681 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии - Браво


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз