Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0163-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-59
Наименование: "Модернизация и развитие на "Енергоремонт-Сливен"ООД"
Бенефициент: " Енергоремонт - Сливен" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Модернизация и развитие на "Енергоремонт-Сливен"ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1. Сформиране на екип на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.1 Разработване на подробна техническа спецификация и критерии/изисквания към потенциални доставчици.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.2 Разработване на комплект документи за провеждане на процедура открит избор за определяне на изпълнител.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.3 Организиране и провеждане на процедура открит избор за определяне на изпълнител.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.4 Подписване на договор за доставка
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.6. Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на оборудването.
Визуализация
Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРООДИТ РУСЕ
"Полимета-С" ООД
КРОНОС ГРАФИКС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 631 750 BGN
Общ бюджет: 898 390 BGN
БФП: 628 873 BGN
Общо изплатени средства: 628 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 628 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 628 873 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
628 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 534 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 534 542 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
534 542 BGN
В т.ч. Национално финансиране 94 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 331 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 331 BGN
Финансиране от бенефициента 270 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип по проекта - Енергоремонт - Сливен
Индикатор 9 Проведена процедура открит избор за определяне на изпълнител - Енергоремонт - Сливен
Индикатор 10 Подписан договор за доставка - Енергоремонт - Сливен
Индикатор 11 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и тестване на оборудването - Енергоремонт - Сливен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз