Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0178-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-58
Наименование: Инвестиция в модернизация и маркетинг- фактори за повишаване на конкурентоспособността на "Компас Инженеринг" ООД
Бенефициент: "Компас Инженеринг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Инвестиция в модернизация и маркетинг- фактори за повишаване на конкурентоспособността на "Компас Инженеринг" ООД
Дейности: Закупуване на активи по обособени позиции - 2 бр ерозийни машини Доставка
Закупуване и пускане в експлоатация на активи по обособени позиции - вертикален обработващ център и струг с ЦПУ Доставка
Закупуване и инсталация на CAD/CAM система Доставка
Разработка и внедряване на маркетингови инструменти Услуга
Визуализация и разпространение на информация за проекта Услуга
Проверка и контрол на разходите по проекта Услуга
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 740 021 BGN
Общ бюджет: 1 051 762 BGN
БФП: 735 651 BGN
Общо изплатени средства: 735 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 735 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 735 651 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
735 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 625 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 625 304 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
625 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 348 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 348 BGN
Финансиране от бенефициента 317 988 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Внедрени нови машинни технологии - Компас
Индикатор 9 Внедрени нови информаци-онни технологии - Компас
Индикатор 10 Усвоено ново изделие - Компас
Индикатор 11 Подобрена производителност/капацитет - Компас
Индикатор 12 Увеличени приходи от продажби - Компас
Индикатор 13 Намален технологичен брак - Компас
Индикатор 14 Намалена производствена себестойност - Компас


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз