Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0181-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-7
Наименование: Доокомплектоване на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в "Милко" ЕООД
Бенефициент: "МИЛКО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Доокомплектоване на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в "Милко" ЕООД
Дейности: Доставка и пуск на хоризонтално пробивна машина с ЦПУ Доставка
Доставка и инсталиране на софтуер - CAD/CAM система Доставка
Проверка и контрол на радходите/одит Услуга
Визуализация и разпрастранение на информация за проекта Услуга
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 499 349 BGN
Общ бюджет: 4 979 493 BGN
БФП: 2 492 659 BGN
Общо изплатени средства: 2 492 659 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 492 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 492 659 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 492 659 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 118 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 118 760 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 118 760 BGN
В т.ч. Национално финансиране 373 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 373 899 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
373 899 BGN
Финансиране от бенефициента 2 493 508 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Внедрени нови машинни технологии - Милко
Индикатор 9 Внедрени нови информационни технологии - Милко
Индикатор 10 Усвоено ново изделие - Милко
Индикатор 11 Подобрена производителност на труда - Милко
Индикатор 12 Увеличени приходи от продажби - Милко
Индикатор 13 Намалена производствена себестойността - Милко
Индикатор 14 Увеличен производствен капацитет - Милко
Индикатор 15 Табела информационна - Милко
Индикатор 16 Обозначителни табелки - Милко
Индикатор 17 Съставен одитен доклад - Милко
Индикатор 18 Получена държавна помощ - Милко


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз