Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0076-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-56
Наименование: Технологична модернизация за конкурентоспособност на "Нак Маш 97" ООД
Бенефициент: "НАК МАШ 97" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за конкурентоспособност на "Нак Маш 97" ООД
Дейности: Закупуване и въвеждане в експлоатация на обработващ център с ЦПУ.
Закупуване и въвеждане в експлоатация на Софтуер за конструиране на изделия и генериране на програми за обработващи машини с ЦПУ (CAD/САМ система).
Визуализация на проекта.
Одитиране на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Тексимп"
ЕТ "КСИМЕТРО-Татяна Николова"
Филипов одитинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 423 352 BGN
Общ бюджет: 589 526 BGN
БФП: 412 668 BGN
Общо изплатени средства: 412 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 412 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 412 668 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
412 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 350 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 350 768 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
350 768 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 900 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 900 BGN
Финансиране от бенефициента 181 436 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Брой усвоени нови изделия
Индикатор 9 увеличение на приходите от продажби на продукция
Индикатор 10 Увеличение на обема на износа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз