Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0062-C0001
Номер на проект: Д01-234/24.10.2011
Наименование: Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални образователни потребности (дестинация – Варна, време – 21 век)
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 24.10.2011
Дата на приключване: 24.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се подпомогне процеса на включване на децата със СОП от община Варна в образователния и възпитателен процес чрез координиране на интеграционния процес в учебните и детски заведения, създаване на адекватни дидактически материали и подобряване на обществената толерантност към различията.
Дейности: Дейност 1 Дейности по организация и управление на проекта
Дейност 2* Набиране, подбор и обучение на координатори на интеграционния процес
Дейност 3 Разработване и осигуряване на методически материали и пособия, подходящи за работа с деца със СОП на възраст от 3 до 6 години
Дейност 4 Разработване и апробиране на софтуерен образователен продукт и дистанционен модел на терапевтична интервенция за деца с комуникативни нарушения
Дейност 5 Организиране на подкрепяща среда и работа с обществеността
Дейност 6 Мониторинг и оценка
Дейност 7 Дейности за визуализация и информиране на обществеността
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 259 923 BGN
Общ бюджет: 249 931 BGN
БФП: 249 931 BGN
Общо изплатени средства: 249 874 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 249 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 51 980 BGN
2012 50 322 BGN
2013 147 572 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
249 874 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 212 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 44 183 BGN
2012 42 774 BGN
2013 125 436 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 393 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 797 BGN
2012 7 548 BGN
2013 22 136 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 481 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз