Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0041-C0001
Номер на проект: Д01-232/24.10.2011
Наименование: В хармония със себе си и света
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 24.10.2011
Дата на приключване: 24.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подпомагане на образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности – развитие на интегрираното и включващото обучение, както и на обучението в специални звена.
Дейности: Дейност 1 Организационно-управленска
Дейност 2 Обучение и подготовка на учители
Дейност 3* Осигуряване на специални учебно-технически средства и дидактически материали
Дейност 4 Арттерапия /грънчарство и моделиране/
Дейност 4 Арттерапия /музикотерапия/
Дейност 4 Арттерапия /керамика и апликиране/
Дейност 4 Арттерапия /театрално изкуство/
Дейност 4 Арттерапия /рисуване/
Дейност 5 Спортни дейности /баскетбол/
Дейност 5 Спортни дейности /тенис на маса/
Дейност 5 Спортни дейности /спортно ориентиране/
Дейност 5 Спортни дейности /футбол/
Дейност 5 Спортни дейности /лечебна гимнастика/
Дейност 5 Спортни дейности /карате/
Дейност 6* Клуб "Приятели на Питър Пан"
Дейност 7 „Моите родители и аз”
Дейност 8* Терапевтична езда
Дейност 9 Плуване в закрит плувен басейн
Дейност 9* Плуване в открит плувен басейн
Дейност 10 Публичност
Дейност 11 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 098 BGN
Общ бюджет: 314 907 BGN
БФП: 314 907 BGN
Общо изплатени средства: 314 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 819 BGN
2013 159 897 BGN
2014 77 955 BGN
2015 0 BGN
314 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 296 BGN
2013 135 912 BGN
2014 66 262 BGN
2015 0 BGN
267 470 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 523 BGN
2013 23 984 BGN
2014 11 693 BGN
2015 0 BGN
47 201 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз