Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0075-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-1
Наименование: Конкурентоспособност чрез ръст в развоя, обема, асортимента и качеството на продукцията
Бенефициент: "Солвекс козметични продукти" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Кричим
Описание
Описание на проекта: Конкурентоспособност чрез ръст в развоя, обема, асортимента и качеството на продукцията
Дейности: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици и сключване на договори
Доставка и въвеждане в експлоатация на 6 бр. високотехнологични системи Доставка на ДМА.
Дейности за публичност и информираност Изработване на табели и стикери за оборудването.
Одит Извготвяне на одит на разходите по проекта.
Дейности по отчитане на проекта
Изготвяне на проектно предложение. Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.11
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 860 BGN
Общ бюджет: 1 664 244 BGN
БФП: 998 546 BGN
Общо изплатени средства: 998 546 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 998 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 612 386 BGN
2013 386 160 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
998 546 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 848 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 520 528 BGN
2013 328 236 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
848 764 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 91 858 BGN
2013 57 924 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 782 BGN
Финансиране от бенефициента 667 240 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сключени договори с доставчици - Солвекс
Индикатор 9 Доставени ДМА - Солвекс
Индикатор 10 Изготвени: - стикери - информационен табло постоянна разяснителна табела - информационно съобщение
Индикатор 11 Изготвен доклад за одит - Солвекс
Индикатор 12 Изготвен финален отчет за изпълнение на проекта - Солвекс


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз