Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.01-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-01/2010/001-02
Наименование: Европейска столица на културата-създаване на условия за избор на български град Европейска столица на културата в края на 2012г. Фокус-София,Варна,Пловдив,Русе,Бургас,Стара Загора,Велико Търново
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2011
Начална дата: 06.10.2011
Дата на приключване: 06.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се създаде обща платформа за мега-фестивални събития с регионален и национален обхват и въздействие, на културните и креативни индустрии, с фокус 7-те града-потенциални кандидати за Европейска столица на културата през 2019 от страна на България,от които един трябва да се избере до края ня 2012г., както и да се създаде устойчив модел за представянето на градове с богато културно наследство под формата на високо-технологични и инновативни фестивали, за да може той да бъде в последствие използван като база за развитие на продуктите на културния и креативен туризъм, допринасящ за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма. Вместо ограничен брой единични дестинации, които претоварват главните културни събития, се предлага поредица от културни събития, които равномерно разпределят туристическите потоци няколко града на България. Туристическите продукти, изградени около даденият фестивал, ще бъдат тематични,
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Одит на интелектуалната собственост
Дейност 3: Разработване на тръжна документация
Дейност 4: Подготовка за провеждане на събитията
Дейност 5: Информация и публичност
Дейност 6: Одит
Дейност 7: Мониторинг
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 086 002 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки (в общината, региона на съответното събитие)
Индикатор 3 Нарастване на броя посетители в региона в резултат от подкрепените събития
Индикатор 4 Нарастване на удовлетвореността на посетителите от подкрепените събития
Индикатор 5 Брой посетители на огранизирани събития с регионален и национален обхват и въздействие
Индикатор 6 Брой участници в осъществяването на проявите/събитията (национални, чуждестранни)
Индикатор 7 Брой чуждестранни експерти, участвали в подкрепените събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз