Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0008-C0001
Номер на проект: ДОПТ-13/30.09.2011 г.;ДОПТ-37/04.11.2013 г.
Наименование: "Път Е-85 (I-5) изграждане на участък Кърджали-Подкова"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 21.09.2011
Начална дата: 30.09.2011
Дата на приключване: 23.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Реконструкция на пътната настилка, рехабилитация и изграждане на нова част на път Е-85 (I-5) в участъка Кърджали-Подкова"
Дейности: Публичност
Възнаграждения (за планиране и проектиране)
Непредвидени разходи
Строителство и изграждане
Надзор по време на строителството
Техническа помощ
Закупуване на земя
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 107 918 BGN
Общ бюджет: 53 569 347 BGN
БФП: 53 569 347 BGN
Общо изплатени средства: 48 686 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 569 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 846 306 BGN
2012 11 249 596 BGN
2013 13 554 799 BGN
2014 18 710 748 BGN
2015 1 325 471 BGN
48 686 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 855 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 077 044 BGN
2012 8 999 676 BGN
2013 10 843 839 BGN
2014 14 968 599 BGN
2015 1 060 377 BGN
38 949 536 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 713 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 769 261 BGN
2012 2 249 919 BGN
2013 2 710 960 BGN
2014 3 742 150 BGN
2015 265 094 BGN
9 737 384 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Рехабилитирани първокласни пътища
Индикатор 2 Изграждане на нов път
Индикатор 3 Реконструкция на път
Индикатор 4 Реконструкция на пътната настилка на съществуващ път I-5
Индикатор 5 Рехабилитация на съществуващ път I-5
Индикатор 6 Изграждане на нов участък от път I-5
Индикатор 7 Изграждане на нова пътна връзка „Фотиново”
Индикатор 8 Рехабилитация на пътен възел
Индикатор 9 Реконструкция на пътни кръстовища
Индикатор 10 Рехабилитация на пътни кръстовища
Индикатор 11 Изграждане на пътни кръстовища
Индикатор 12 Рехабилитация на мостове
Индикатор 13 Строителство на мостове
Индикатор 14 Рехабилитация на надлези
Индикатор 15 Строителство на надлез на селскостопански път


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз