Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0187-C0001
Номер на проект: СИП-02-38
Наименование: Развитие на иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати
Бенефициент: Трафик Контрол ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 26.08.2011
Начална дата: 30.09.2011
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати
Дейности: Сформиране на екип - възнаграждения Сформиране на екип - възнаграждения
Разходи за активи Специализиран софтуер
Разходи за консумативи Разходи за консумативи
Проучвания Маркетингово проучване за пазарната реализация на услугите, предоставяни чрез новата система
Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания
Изработване на технологии за производство Изработване на технологии за производство
Изготвяне и разпространение на рекламни материали Изготвяне и разпространение на рекламни материали
Изработване на интернет страница Изработване на интернет страница
Наемане на изложбени площи и мултимедия на нац. и международно ниво Наемане на изложбени площи и мултимедия
Одит на проекта Одит на проекта
Визуализация Визуализация
Разходи за наем Наем на хардуер, Наем на уреди за измерване на екологичните показатели на въздуха, наем на оборудване за изследване, измерване, изпитване, изработка на опитен образец, наем на помещения за изследване, измерване, изпитване, изработка на опитен образец
Разходи за организация и управление Режийни, консумативи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 476 BGN
Общ бюджет: 361 261 BGN
БФП: 325 135 BGN
Общо изплатени средства: 325 135 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 325 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 140 199 BGN
2013 111 364 BGN
2014 73 571 BGN
2015 0 BGN
325 135 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 276 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 169 BGN
2013 94 660 BGN
2014 62 536 BGN
2015 0 BGN
276 365 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 030 BGN
2013 16 705 BGN
2014 11 036 BGN
2015 0 BGN
48 770 BGN
Финансиране от бенефициента 41 164 BGN
Индикатори
Индикатор 1 увеличаване на равните възможности
Индикатор 2 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 4 Откриване на 7 бр. работни места 4 бр. мъже и 3 бр. жени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз