Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0062-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/57
Наименование: Академия Българска бизнес мрежа
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да подкрепи усилията на академичната общност за изграждане компетенциите на младите специалисти, в съответствие със съвременните изисквания на модерния бизнес и българските компании, в качеството им на основен създател на работни места за младите хора с висше образование в България
Дейности: 1. Дейност 1 Изграждане на организационна структура
2. Дейност 2 Сформиране на бизнес групи
3. Дейност 3 Разработване и приемане на програма за работа на всяка от сформираните бизнес групи
4. Дейност 4 Кръгли маси „Образование и бизнес – ефективно партньорство”
5. Дейност 5 Изпълнение на програмите за работа на сформираните бизнес групи
6. Дейност 6 Оценка на представянето
7. Дейност 7 Финален форум за отчитане резултатите от проекта ББМ Академия
8. Дейност 8 Маркетингова и комуникационна кампания
Дейност 1 Изгражане на организационна структура (подготовка)
Дейност 2 Сформиране на бизнес групи (поготовка)
Дейност 3 Разработване и приемане на програма ... (подготовка)
4. Дейност* 4 Кръгли маси „Образование и бизнес – (подготовка)
Дейност 5* Изпълнение на програмите за работа н... (подготовка)
Дейност 6 Оценка на представянето (подготовка)
Дейност 7 Финален форум за отчитане резултатит... (подготовка)
Дейност 8 Маркетингова и комуникационна кампан... (подготовка)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 596 BGN
Общ бюджет: 61 081 BGN
БФП: 61 081 BGN
Общо изплатени средства: 61 081 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 319 BGN
2009 5 041 BGN
2010 41 721 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 081 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 171 BGN
2009 4 285 BGN
2010 35 462 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 919 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 148 BGN
2009 756 BGN
2010 6 258 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 162 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз