Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0061-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/88
Наименование: Студентска практика по астрономия
Бенефициент: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: практическа подготовка на студенти по астрономия в реални условия, овладяване на съвременни технологии и създаване на практически умения и компетенции
Дейности: 1. Разработка на учебни програми по модули
2. Утвърждаване на учебните програми
3. Разработка на инструкции и правилник
4. Организиране на летните практики
5. Реализиране на практическото обучение
6. Отчитане на резултатите
7. Внасяне корекции в учебните програми
8. Утвърждаване на коригираните учебни програми
9. Корекции на инструкциите
10. Организиране на летните практики
11. Реализиране на практическото обучение
12. Отчитане на резултатите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 800 BGN
Общ бюджет: 22 565 BGN
БФП: 22 565 BGN
Общо изплатени средства: 22 565 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 560 BGN
2009 28 601 BGN
2010 0 BGN
2011 - 18 596 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 565 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 676 BGN
2009 24 311 BGN
2010 0 BGN
2011 - 15 807 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 884 BGN
2009 4 290 BGN
2010 0 BGN
2011 - 2 789 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 385 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз