Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0044-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/79
Наименование: Комплексното практическо обучение на студенти от УХТ – основа за устойчиво развитие на връзката между университет и биотехнологична промишленост
Бенефициент: Университет по хранителни технологии
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Обучаваните студенти ще придобият творческо мислене и практически умения за успешно реализиране в биотехнологичната промишленост
Дейности: 1. Дейност 1 “Разработване на учебно – квалификационни програми за студентите от четирите подгрупи” подготовка
2. Дейност 2 “Осъществяване на публичност на Проекта”
3. Дейност 3 ”Провеждане на практиката в реалната работна среда.” подготовка
4. * Дейност 4 ”Участие на студенти в съвместно разработване и усвояване в производството на технологични иновации.” подготовка
5. Дейност 5 * ”Полагане на изпити и издаване на индивидуални сертификати.” подготовка
6. дейност 6 “Анализ на актуалните нужди, подготовка и разкриване на нови качествени работни места във фирмата за назначаване на част от практикувалите студенти.” подготовка
7. Дейност 7 “Организация и управление на Проекта”. подготовка
1 Дейност 1 “Разработване на учебно – квалификационни програми за студентите от четирите подгрупи” програми” изпълнение
2 Дейност 2 “Осъществяване на публичност на Проекта” изпълнение
3 Дейност 3 * ”Провеждане на практиката в реалната работна среда.”
4 Дейност 4: *”Участие на студенти в съвместно разработване и усвояване в производството на технологични иновации.” изпълнение
5 Дейност 5 * ”Полагане на изпити и издаване на индивидуални сертификати.” изпълнение
6 Дейност 6 “Анализ на актуалните нужди, подготовка и разкриване на нови качествени работни места във фирмата за назначаване на част от практикувалите студенти.” изпълнение
7. Дейност 7 “Организация и управление на Проекта”. изпълнение
Партньори
Партньори:
"БИОВЕТ" АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 632 BGN
Общ бюджет: 69 144 BGN
БФП: 67 471 BGN
Общо изплатени средства: 67 471 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 500 BGN
2009 11 110 BGN
2010 40 861 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 471 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 175 BGN
2009 9 443 BGN
2010 34 732 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 325 BGN
2009 1 666 BGN
2010 6 129 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 121 BGN
Финансиране от бенефициента 1 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз