Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0617-C0001
Номер на проект: ESF-2101-07-08003
Наименование: Провеждане на квалификационни обучения на персонала в ресторантьорския бизнес в град Разград
Бенефициент: "АГРОПЛОД" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 15.04.2008
Дата на приключване: 01.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността и адаптивността на фирми от ресторантьорския и хотелиерския бизнес на територията на община Разград
Дейности: Дейност 1 Номиниране на екип по проекта
Дейност 2 Провеждане на обучения по ключови позиции
Дейност 3 Промотиране и разпространение на проекта
Дейност 4 Изготвяне на отчети за развитие и мониторинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 476 BGN
Общ бюджет: 46 583 BGN
БФП: 46 583 BGN
Общо изплатени средства: 46 581 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 695 BGN
2009 36 885 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 581 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 241 BGN
2009 31 353 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 594 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 454 BGN
2009 5 533 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 987 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз